mga website sa imigrasyon sa greece

Mga website sa imigrasyon sa Greece, mapuslanon nga mga link, mga grupo sa chat

Ang doc naglangkob mahitungod sa greece nga impormasyon Ie mga link o kompleto nga mga dokumento mahitungod sa mga migrante ug mga refugee. Sakup niini ang tanan nga nasud sa daghang mga aspeto sama sa asylum, pabalay, edukasyon, pag-atiman sa panglawas ug uban pa. Mga website sa imigrasyon sa Greece, mapuslanon nga mga link, mga grupo sa chat Mobile Info Team

Basaha ang dugang pa